Uddannelser

I SustainBusiness omsætter vi jeres bæredygtighedsstrategi-, analyser og ambitiøse målsætninger til konkrete og meningsfulde handlinger, som medarbejderne kan udføre, når de møder på arbejde mandag morgen.

Fra strategi til konkret handling

Alt for ofte bliver en gennemarbejdet og velformuleret strategi modarbejdet af virksomhedens eksisterende processer, arbejdsgange og den eksisterende kultur.

Det er vores erfaring, at denne risiko kun forstærkes af, at mange ledere og medarbejdere ikke er tilstrækkelig klædt på, til at bringe bæredygtighed ind i kerneforretningen og værditilbuddet til kunderne.

I SustainBusiness ved vi, at en skræddersyet leder- og medarbejderuddannelse er afgørende for, at en bæredygtighedsstrategi kommer til at virke i praksis.

Vælg en skræddersyet leder- og medarbejderuddannelse som bidrager til konkret handling

Hos os forstår vi, at hver organisation er unik, og det samme gælder for integrationen af bæredygtighed. Derfor tilbyder vi skræddersyede leder- og medarbejderuddannelser, der inkorporerer bæredygtighed i organisationskulturen, processerne og arbejdsgangene.

Bæredygtighed har nemlig potentialet til at skabe meningsfuld værdi både for mennesker og forretningen.

Forskning viser faktisk, at når medarbejderne finder deres arbejde meningsfuldt, øges produktivitet, motivation og trivsel eksponentielt – og det er til gavn for forretningen og bundlinjen!

Sådan klæder vi ledergruppen på til at arbejde strategisk med bæredygtighed

Bestyrelsen og den øverste ledelse spiller en afgørende rolle i virksomhedens strategiske bæredygtighedsarbejde. Derfor tilbyder vi ledergruppeworkshops, der fungerer som miniuddannelser, skræddersyet til jeres specifikke ledergruppe, forretning og branche.

Vil I høre mere om vores uddannelsesmuligheder for at styrke jeres ledere i eksekveringen af jeres bæredygtighedsstrategi?

Kontakt

Se vores videoer nedenfor, hvor du kan blive klogere på, hvordan vi arbejder med uddannelse af salgsorganisationen

Testimonial fra BENT BRANDT

Uddannelse for salgsorganisationen i BENT BRANDT

BENT BRANDT har en ambition om at få miljø, bæredygtighed, spisekvalitet og økonomi til at gå hånd i hånd ved at være markedets ledende rådgiver for storkøkkener.

Løsningen til BENT BRANDT bestod af et skræddersyet rådgivertræningsforløb til ca. 50 medarbejdere fra internt & eksternt salg samt marketing.

I videoen ovenfor kan du høre Peter Lonnebjerg, Adm. Direktør for BENT BRANDT, sætte ord på vores samarbejde.

Du kan læse mere om casen her.

Steffen Max Høgh, Director og Co-Founder

Sådan klæder vi salgsorganisationen på til at tale om bæredygtighed med kunderne

Kunderne stiller større og større krav til dokumentation af virksomhedernes bæredygtighedsindsats. Derfor er det afgørende, at jeres salgsorganisation kan diskutere og præsentere bæredygtighed, samt være en værdifuld sparringspartner for interessenter, uden at risikere greenwashing.

Vi kan hjælpe med at uddanne jeres medarbejdere, så de er rustet til at eksekvere på jeres strategi. Vi har identificeret relevante områder inden for bæredygtighed, som er vigtige for salgsorganisationen.