Kundecase: Uddannelse for salgsorganisationen i BENT BRANDT

I denne artikel kan du blive klogere på, hvordan vi hos SustainBusiness har understøttet BENT BRANDT i at lykkes kommercielt med bæredygtighed. BENT BRANDT har en ambition om at få miljø, bæredygtighed, spisekvalitet og økonomi til at gå hånd i hånd ved at være markedets ledende rådgiver for storkøkkener. En ambitiøs strategi, der naturligvis stiller store krav til virksomhedens medarbejdere, som sammen med virksomhedens kunder har sat sig for at bidrage til at mindske klimaforandringer. I videoen nedenfor sætter Peter Lonnebjerg, Adm. Direktør for BENT BRANDT, ord på samarbejdet:

Da vi indledte samarbejdet med SustainBusiness, og vi havde vores første samtaler, overraskede det mig meget positivt, at de havde en solid forståelse for vores forretning og havde gjort deres hjemmearbejde. Dette gjorde det muligt for os at undgå spildtid og komme direkte til det væsentlige: Hvordan tilpasser vi budskabet til BENT BRANDT?
Peter Lonnebjerg, Adm. Direktør, BENT BRANDT

Integrering af bæredygtighed: BENT BRANDTs arbejde med bæredygtighed og strategi

BENT BRANDTs udfordring bestod i at realisere deres ambitiøse strategi og sikre dens fulde integration i hele organisationen. Ledelsen anerkendte vigtigheden af at klæde medarbejderne godt på til at lykkes med at eksekvere strategien. Her blev træning og uddannelse udset som afgørende elementer. BENT BRANDT var derfor på udkig efter en samarbejdspartner, der kunne bidrage med viden og indsigt, og hjælpe dem med at indfri deres ambitioner. 

Vi lavede en strategi i BENT BRANDT for et par år siden, hvor bæredygtighed skulle være en faktor, som vi inkorporerer i hele vores arbejde, da vi ved, at hele bæredygtighedsbelastningen i storkøkkener er markant.Peter Lonnebjerg, Adm. Direktør, BENT BRANDT

Forandringsledelse som kommerciel løftestang 

I SustainBusiness ved vi, at forandringsledelse er afgørende for at opnå kommerciel værdi og skabe reel forandring i den bæredygtige transformation. ‘

Vi har hos SustainBusiness udviklet en analyse, som gør os i stand til at måle medarbejdernes forandringsparathed. Det er nemlig væsentligt at få en dyb forståelse for medarbejdernes eksisterende viden, kompetencer, holdninger og adfærd, når man som organisation ønsker at skabe reel forandring. 

En stor del af den kommercielle succes inden for bæredygtighed skal nemlig hentes i medarbejdernes dialog med kunderne. Selv hvis ledelsen har beskæftiget sig med bæredygtighed i en årrække, er bæredygtighed ofte et nyt element for virksomhedernes salgsorganisation. 

Løsningen til BENT BRANDT bestod af et skræddersyet rådgivertræningsforløb til ca. 50 medarbejdere fra internt & eksternt salg samt marketing. Nedenfor kan du se en illustration af det skræddersyede uddannelsesforløb og de understøttende forandringsledelsesværktøjer, som blev bragt i spil undervejs:

  • Foredrag til ledergruppen og alle medarbejdere
  • Analyse af medarbejdernes forandringsparathed
  • Skræddersyet uddannelse til salgsorganisationen
  • E-bog og podcast til brug ved intern kommunikation

Du kan også læse mere om vores analyse af medarbejdernes forandringsparathed her.

Skræddersyet salgsuddannelse – Giv sælgerne mod på at rådgive kunderne omkring bæredygtighed  

For at få strategien til at leve i hele organisationen og sikre, at eksisterende processer, arbejdsrutiner og organisationskultur ikke modarbejder bæredygtighedsstrategien, skal både ledelse og medarbejdere klædes på, til at bringe bæredygtighed ind i kerneforretningen og værditilbuddet til kunderne.   

Vores undersøgelser viser, at det er vigtigt at inddrage salgsorganisationen tidligt i processen, hvis organisationen skal skabe kommercielle gevinster af de nye initiativer. Derfor kan det være relevant at prioritere at ens salgsmedarbejdere er nogle af de første der kommer på uddannelse i bæredygtighed. – Steffen Max Høgh, Director & Founding Partner i SustainBusiness 

Salgsuddannelse og træning af salgsafdelingen har været med til at fjerne barrierer, øge medarbejdernes motivation og åbne dialog om bæredygtighed:

Når der nu kommer nye bæredygtighedsinitiativer, så bliver det modtaget med en meget bedre viden og forståelse. Det gør at det er meget lettere og der er en større selvtillid til at bringe bæredygtighed ind i mødet med kunden.Peter Lonnebjerg, Adm. Direktør, BENT BRANDT

Du kan læse mere om BENT BRANDTs arbejde med bæredygtighed på deres hjemmeside.

Er du blevet nysgerrig på hvordan du selv kan klæde din ledergruppe eller salgsorganisation på til at arbejde kommercielt med bæredygtighed? Så ræk endelig ud til os for en uforpligtende snak. Du kan også læse mere om vores skræddersyede uddannelser her.

Du er velkommen til at kontakte os for spørgsmål og rådgivning 

Steffen Max Høgh
Director & Founding Partner

steffen@sustainbusiness.dk  
+45 2712 2798

Jens Svinth Vogel
CEO & Founding Partner

jsv@sustainbusiness.dk
+45 6055 2099