Analyser

Har I brug for hjælp til analysearbejdet?
SustainBusiness tilbyder værdikædeanalyse, dobbelt væsentlighedsanalyse,
Gap-analyser og Livscyklusvurdering (LCA).

Har I brug for hjælp til analysearbejdet?

EU vil med en lang række initiativer gøre virksomhedernes arbejde med bæredygtighed mere dybdegående, så beslutninger beror i konkret data, reelle indsigter og relevant viden, der er forankret i forretningsmodellen. Men for at kunne træffe kvalificerede beslutninger, skal man danne overblik og forståelse for den konkrete situation med tilhørende muligheder og risici, man som virksomhed befinder sig i.

Derfor handler det om at have værktøjskassen i orden, så man kan gå struktureret til arbejdet. Nedenfor kan du læse mere om de analyser, som vi blandt andet tilbyder.

Værdikædeanalyse:
Her kortlægger vi jeres organisation samt værdikæde. Dette arbejde er grundlæggende for at danne et holistisk overblik over jeres organisation og værdiskabende processer og aktiviteter. Det er afgørende i arbejdet med bæredygtighed, da det gør det muligt at identificere områder for forretningsudvikling og lokalisere risici i jeres forretningsmodel, som skal adresseres. Denne analyse bliver et vigtigt referencepunkt for resten af strategiprocessen.

Dobbelt væsentlighedsanalyse (CSRD):
Som på engelsk hedder ”Double materiality assessment”, og som er et grundlæggende element i en bæredygtighedsstrategi. Her undersøger vi, hvordan jeres virksomhed påvirker verden, og hvordan verden påvirker jer. Hermed kan vi også gøre de mere “bløde” data målbare og prioritere, hvilke bæredygtighedsemner, som jeres virksomhed bør prioritere at arbejde strategisk med. Resultatet er afgørende for at etablere det nødvendige fundament og det videre arbejde for jeres bæredygtighedsstrategi.

Gap-analyser:
Er en metode, der anvendes til at identificere forskellen mellem den nuværende bæredygtighedspraksis i en organisation og de ønskede bæredygtighedsmål eller certificeringer. Formålet med en gap-analyse er altså at kortlægge de nødvendige initiativer. Denne analyse bruger vi blandt andet til at rådgive vores kunder om, hvordan de kan realisere virksomhedens langsigtede vision og målsætninger.

LCA Livscyklusvurdering (LCA):
En analyse der bruges til at vurdere specifikke produkters påvirkning på klimaet. Med indsigt i produktets livsrejse kan man identificere konkrete tiltag for at optimere produktets bæredygtighedsprofil. Herved kan man tage strategiske beslutninger eksempelvis i produktudviklingen, som efterlever den ønskede kvalitet og matcher virksomhedens brand.

Med en LCA er man klædt godt på til at gennemgå en certificeringsproces, da man har gjort det tunge arbejde og etableret et godt datagrundlag.

Analyse af medarbejdernes forandringsparathed:
Hos SustainBusiness har vi udviklet et analyseværktøj, som gør det muligt at analysere medarbejdernes forandringsparathed på tværs af organisationen. Her undersøger vi medarbejdernes eksisterende vidensniveau, kompetencer, holdninger og adfærd, når det kommer til bæredygtighed generelt og i relation til jeres forretning. Med forandringsanalysen kan vi hjælpe jer med at identificere organisationens kritiske barrierer.

Vi skræddersyr træning, uddannelse og konkrete anbefalinger til jeres ledelse. Dermed bliver I klædt på til at målrette jeres indsatser netop der, hvor det skaber mest mulig værdi for jeres bæredygtige transformation.

Har du endnu ikke læst vores artikel om forandringsledelse i den bæredygtige omstilling, så kan du finde den her.

Den bæredygtige transformation kræver samarbejde på tværs af organisationen. Derfor tilbyder vi også at hjælpe jer med projektledelse og strategiudvikling, som er afgørende for, at jeres analyser kan omsættes til konkret handling og reel forandring.

Vil I høre mere om, hvordan vi hjælper jer i mål med jeres analyser og herigennem sikre reel forandring?

Se vores videoer nedenfor, hvor du kan blive klogere på hvordan man egentlig måler bæredygtighed, og det vigtige arbejde med forandringsledelse i den bæredygtige omstilling:

SustainBusiness Mia Heide
Mia Heide, Ph.d.

Podcast: Hvordan måler vi bæredygtighed?

Hvordan kan man måle, om noget er bæredygtigt, når der er så utroligt mange parametre at måle på?

Her kan du blive klogere på begreber som Absolut Bæredygtighed, LCA’er og et designværktøj, som bl.a. byggebranchen kan bruge til at identificere og indarbejde bæredygtighedstiltag og måle effekten heraf.

Alt sammen takket være Civilingeniør og Ph.d. Mia Heide, som har forsket i emnet.

Artikel: Forandringsledelse i den bæredygtige omstilling

Artikel: Forandringsledelse i den bæredygtige omstilling

I denne artikel fokuserer vi på ledelse af forandringda vi hos SustainBusiness mener, at dette bliver helt afgørende, hvis vi som organisationer skal lykkes med den bæredygtige omstilling.