Rapportering

Det er afgørende, at I kan dokumentere, hvad I konkret gør med jeres bæredygtighedsstrategi og kan bakke jeres rapportering op med data.
Det hjælper vi jer med.

Bæredygtighedsrapport der danner grobund for reel forandring

Bæredygtig transformation handler om at sikre reel forandring. Derfor er det afgørende, at I kan vise, hvad I gør, hvordan I gør det, og at I har den nødvendige data, så I også kan dokumentere det. Det nye Corporate Sustainability Reporting-direktiv (CSRD) fra EU vil nemlig stille specifikke krav til virksomhedernes rapportering på bæredygtighedsområdet – i første omgang til de store virksomheder, som er i regnskabsklasse C og D, men kort derefter også til børsnoterede SMV’er.

Bæredygtighedsrapportering bør ikke blive en ensidig complianceøvelse

I SustainBusiness mener vi, at en bæredygtighedsrapport kan bruges til meget mere end at blive compliant. Jeres kommercielle succes og reelle forandring afhænger nemlig af, hvorvidt I får skabt en holistisk fortælling, som kan bruges både internt, blandt andet i uddannelsen af medarbejdere, såvel som eksternt til blandt andet at skabe grobund for nye strategiske partnerskaber mm.

Vi hjælper jer derfor med at udarbejde et klimaregnskab og en bæredygtighedsrapport, som efterlever de kommende reguleringer fra EU, men samtidig kan bruges som afsæt i jeres interne og eksterne kommunikation. Vi hjælper jer til at få udarbejdet en bæredygtighedsrapport, som danner grobund for kommerciel succes og reel forandring.

Med afsæt i GHG-protokollen etablerer vi virksomhedens grænser for at styre og sikre ejerskab af jeres udledninger. Denne data bruges til at sætte ambitiøse Science-Based Target mål, som er på linje med Paris aftalen. Hertil tilbyder vi uddannelse og information om GHG-protokollen til jeres nøgleinteressenter. Afslutningsvis evalueres og fremhæves jeres strategi for scope 3 i strategirapporten.

Vil I høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med rapportering?