Bæredygtighedsstrategi

Få kommerciel succes med jeres strategi

Få kommerciel succes og skab reel forandring med en bæredygtighedsstrategi

Virksomheders bæredygtighedsstrategi er ikke kun essentiel i forhold til at blive compliant med ny lovgivning, men også en grundlæggende forudsætning for at kunne forblive konkurrencedygtig og levere på kundernes forventninger.

I SustainBusiness er det vores erfaring, at solid projektledelse er én af nøglerne til at få kommerciel succes med bæredygtighed og skabe reel forandring. Vi hjælper derfor virksomheder med at danne sig et overblik over deres nuværende situation, forretningsmodel og ressourcer, så de kan udnyttes optimalt – Dette arbejde er ikke kun godt for planeten, men også afgørende for jeres bundlinje.

“For den, der ikke ved, hvilken havn han styrer imod, er ingen vind gunstig”.
(Lucius Annaeus Seneca, 54 f.kr.)

Vi har udviklet en proces, som klæder jeres virksomhed på med relevante analyser og en klar strategi. Vi sikrer, at I bliver compliant og klar til gældende og kommende lovgivning. Derudover udarbejder vi en konkret handlingsplan, som gør jer i stand til at skabe reel forandring og kommerciel succes. Læs mere om vores strategiproces nedenfor.

Analyse:
Vi hjælper jer med at udarbejde de nødvendige analyser, for eksempel:

  • LCA (livscyklusanalyse)
  • Værdikædeanalyse
  • Dobbelt væsentlighedsanalyse
  • Gap-analyser

Læs mere om hvordan vi kan understøtte jeres bæredygtige transformation med relevante analyser her.

Handlingsplan:
Reel forandring opstår først, når strategi udmønter sig i konkret handling. Vi udarbejder derfor en konkret handlingsplan med relevante KPI’er og målsætninger, som hjælper jer med at prioritere de indsatser, som vil skabe mest mulig kommerciel værdi og reel forandring.

Træning og uddannelse:
Vi tilbyder leder- og medarbejderuddannelse, som gør jeres strategi forståelig og operationel for hele organisationen; lige fra ledelsen på kontoret, medarbejderen på gulvet og sælgeren på vejen. Læs mere om vores leder- og medarbejderuddannelse her.

ESG-rapportering og Compliance:
Vores proces er naturligvis skræddersyet til at efterleve eksisterende og kommende rapporteringskrav fra blandt andet EU med fokus på CSRD, ESRS & ESG. Læs mere om hvordan vi kan hjælpe jer med ESG-rapportering og klimaregnskab her.

Med en bæredygtighedsstrategi fra SustainBusiness og en strategisk forankring af ESG-arbejdet i jeres forretning bliver I klædt på til at centrere jeres indsats på de mest optimale områder og herigennem skabe kommerciel succes og reel forandring.

Vil I høre mere om, hvordan vi hjælper jer i mål med jeres bæredygtighedsstrategi?

Se vores artikler nedenfor, hvor du kan blive klogere på CSRD og dobbelt væsentlighedsanalyse

SustainBusiness Birgitte Mogensen
Birgitte Mogensen

Podcast: CSRD og bæredygtighedsrevisorer med Birgitte Mogensen

Birgitte Mogensen er en hyppig gæst i Bæredygtig Business, og det er fordi hun ved enormt meget om EU-lovgivning, særligt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), som mange virksomheder kommer til at skulle rapportere på – primært de store men snart også en masse andre virksomheder i EU. Lyt med og bliv klogere på CSRD og krav til bæredygtighedsrevisorer.

Artikel om dobbelt væsentlighedsanalyse

Artikel: Fem spørgsmål I bør stille jer selv, før I udfører en dobbelt væsentlighedsanalyse

Denne artikel er for jer, der er blevet opmærksomme på begrebet dobbelt væsentlighedsanalyse, og som søger afklaring på en række spørgsmål angående analysens indhold og udførelse. Frygt ej! Vi vil i denne artikel besvare nogle af de mest stillede spørgsmål herom.