Rettidig omhu: Hvornår skal I starte ESG-arbejdet?

ESG og bæredygtighed bevæger sig hurtigt, og mange virksomhedsledere stiller spørgsmålet: Hvornår bliver vi ramt af ESG-krav og hvornår skal vi i gang? Det kaster Steffen Max Høgh lys over i denne artikel.


Af Steffen Max Høgh, direktør i SustainBusiness

Jeg har arbejdet med ESG og bæredygtighed i 12 år, og det er efterhånden langt de fleste virksomhedsledere, der ved, at vi står over for en klima- og miljøudfordring, som skal håndteres. Den del er vi trods alt lykkedes med. Dog er det stadig ikke gået op for mange virksomhedsejere, hvor hurtigt denne agenda bevæger sig.

Et af de helt store spørgsmål, mange CEOs stiller sig selv, er: Hvornår bliver vi ramt af ESG-krav, og hvornår skal vi gå i gang? Der er som sædvanligt ikke noget nemt svar på dette, men nogle er naturligvis mere udsatte end andre.

Overvej følgende faktorer:

Hvilken branche er du i?

Nogle brancher er mere udsat end andre. Bare tænk på, hvad du ser i medierne. Landbruget er i disse tider jaget vildt, det samme gælder plastikindustrien, som nuanceres af den meget forsimplede opfattelse af plastik som materiale. Så er der de sædvanlige mistænkte: olie-, gas- og kulindustrien. ESG vil nok ramme alle, men nogle brancher flyver under radaren. Det handler selvfølgelig om, hvor meget netop din branche belaster i det store regnskab, og om folkedomstolen har fået øje på den.

Hvilke kunder arbejder du med?

Er du i B2B-sektoren, er du mere udsat end med offentlige kunder. Offentlige indkøb fokuserer generelt ikke på ESG-agendaen, muligvis fordi pris vægter mest, eller fordi det ikke er en politisk prioritet. Selvom offentlige indkøb vil begynde at prioritere ESG mere, og nogle steder allerede gør det, er det ikke en overordnet tendens. Desuden har de ingen bindende mål for ESG.

Derimod er B2B markant mere udsat. Store virksomheder er påvirket af specifik lovgivning og skal derfor implementere ESG-tiltag. Et vigtigt parameter, som kan afgøre, hvornår du bliver påvirket, er størrelsen på dine kunder. Hvis du har store virksomheder som kunder, vil du blive påvirket inden for en overskuelig tidshorisont. Lovgivningen (CSRD og CSDDD) kræver, at disse virksomheder stiller krav til deres leverandører.

Det er værd at bemærke, at de færreste virksomheder stiller krav til alle deres leverandører på én gang. De starter typisk med de største leverandører. Der er naturligvis forskel på, om du leverer kuglepenne og brevpapir, eller om du er en primær råvareleverandør. Men dette er ikke en naturlov. Hvis det er svært at påvirke de store leverandører, kan virksomheden have bedre held med at stille krav til nogle af deres mindre leverandører.

Hvordan arbejder dine konkurrenter med ESG?

Hvis de er ambitiøse med ESG, så bør du også opprioritere det. En virksomheds primære klima- og miljøbelastning sker ofte i værdikæden, så derfor kan ingen virksomhed være dygtige inden for ESG, uden at deres leverandører også er det. I mange brancher er prisen nogenlunde den samme ved alle leverandører, og derfor kan ESG være et oplagt differentieringsparameter. Dine kunder elsker ESG, særligt når de ikke skal betale ekstra for det, og det er ikke sjældent, at en kompetent samtale om ESG kan flytte kunder over til konkurrenten. ESG betyder ikke alt, men det kan betyde nok til, at dine kunder begynder at tale med konkurrenterne.

Hvad mener dine medarbejdere om ESG?

Der tales meget om unge menneskers fokus på bæredygtighed, men også voksne eksponeres for den massive mediedækning af klimaforandringerne. Voxmeter tracker løbende, hvor mange danskere der bekymrer sig om klimaforandringerne. I skrivende stund er det mellem 50-62 % af alle danskere, der udtrykker bekymring.

Denne bekymring spiller en betydelig rolle i rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Nogle medarbejdere ønsker blot at være sikre på, at deres arbejdsplads er ansvarlig, mens andre vil arbejde aktivt med bæredygtighed i deres daglige opgaver. Har du nogensinde talt med dine medarbejdere om ESG? Når vi laver undersøgelser om dette, bliver mange ledere overrasket over deres medarbejderes engagement.

En praksis, som flere virksomheder har implementeret, er at udnævne grønne ambassadører blandt deres medarbejdere. Disse ambassadører er ekstra motiverede og kan bidrage med viden samt fungere som rollemodeller, der besvarer spørgsmål fra kolleger. Det er særligt vigtigt, at dine sælgere er klædt på til at tale om ESG med kunderne, især hvis du vil høste nogle af de kommercielle fordele ved jeres ESG-arbejde. Vi tilbyder salgsuddannelser, der træner medarbejderne i at føre dialoger om ESG med kunderne.


Men pilen peger på dig

Som leder er du rollemodel, og din tilgang til ESG afspejler virksomhedens ambitionsniveau. En beslutningstager, der kan se det forretningsmæssige potentiale i ESG, er ikke til at stoppe. Hvem vil ikke gerne tjene penge på at gøre planeten og samfundet bedre? Nogle gange er den bedste start, at lederen bruger sin tid på rent faktisk at forstå ESG-agendaen. I takt med at man får mere viden, opdager man hurtigt, at det ikke kun handler om risiko, men i høj grad om forretningsmuligheder. Her kan virksomhederne virkelig gøre en forskel, når de opdager, at økonomi og bæredygtighed faktisk ikke er hinandens modsætninger, men tværtimod en forudsætning for en fremtid, som ligger lige rundt om hjørnet.

Sådan kommer du i gang

  1. Lav en dobbelt væsentlighedsanalyse: Den giver dig en komplet oversigt over hele ESG-agendaen og fjerner alle de forstyrrende elementer, så du står med en klar liste over områder, du skal arbejde med.
  2. Udvikl en strategi: Derefter er du klar til at lave din første ESG-rapport.
  3. Opsøg viden: Du kan også opsøge mere viden selv. Der findes et hav af bøger, online kurser og podcasts. Hvis du foretrækker en mere kondenseret løsning, kan du vælge at bestille en ledergruppeworkshop. Så får du den nødvendige viden serveret, og nøglemedarbejdere får en fælles referenceramme, så ESG-arbejdet bliver konkret og ikke bare buzzwords og flotte forkortelser.

Vi hjælper jer gerne i gang

Hos SustainBusiness er vi dedikerede i at støtte virksomheder i at skabe reel forandring og kommerciel succes gennem dobbelt væsentlighedsanalyser, bæredygtighedsstrategier samt leder- og medarbejderuddannelser. Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed?

Kontakt os for mere information:

Steffen Max Høgh
Director & Founding Partner

steffen@sustainbusiness.dk  
+45 2712 2798

Jens Vogel
CEO & Founding Partner

jsv@sustainbusiness.dk  
+45 6055 2099