Kundecase: Endnu et skridt mod en ansvarlig produktportefølje hos SBS Friction

I denne artikel kan du blive klogere på, hvordan SustainBusiness har bistået SBS Friction med LCA-analyser og uddannelse. Formålet med samarbejdet har været at klæde ledelsen på til at træffe strategiske beslutninger angående deres fremtidige emballagevalg. SBS Friction beskriver projektet således: 

For at kunne træffe de helt rigtige beslutninger omkring fremtiden for vores emballage, skal vi kende vores status quo samt vide hvordan vores løsninger står overfor alternativerne. Bæredygtighed i forhold til miljø, vores aftryk samt vores forretning skal balancere, og det mener vi at vi bedre kan sikre på det oplyste grundlag SustainBusiness har givet os, gennem deres professionelle tilgang og samarbejdet vi har haft omkring denne LCA. 

Thomas Midtgaard-Jorgensen, Product & Marketing Manager hos SBS Friction A/S

SBS Friction har som den første producent i verden udviklet en bremseklodsteknologi, der eliminerer tungmetaller i bremseklodser til motorcykler og SxS køretøjer. På den måde reducerer de markant aftrykket for deres produkt og ønsker derfor også at emballere deres produkt ansvarligt og arbejde strategisk med at nedbringe belastningen på deres emballage.  

I denne artikel kan du få indsigt i, hvordan vi hos SustainBusiness har understøttet SBS Friction med at etablere et solidt datagrundlag med henblik på at styrke deres bæredygtige visioner og operationelle indsatser. Dette inkluderer strategiske overvejelser omkring det udvidede producentansvar, anvendelse af Life Cycle Assessment (LCA) som strategisk drivkraft, uddannelse inden for kommercialisering samt implementeringen af LCA og bæredygtighed i kunderejsen.

Nyt udvidet producentansvar som kommerciel løftestang 

Producenter står overfor en stigende forpligtelse til at påtage sig ansvaret for livscyklussen af deres produkter. I Danmark forbereder man sig på at implementere EU’s producentansvar for emballage senest den 1. juni 2025, hvor virksomheder, der er omfattet, forventes at foretage den lovpligtige registrering og indberetning fra starten af 2024.

Den nye forordning skaber nye incitamenter for produktudvikling med fokus på bæredygtighed, da den gør det billigere for producenterne at udvikle genanvendelige produkter, som kan fremme en mere cirkulær økonomi samt reducere affaldsbyrden. Læs mere om forordningen her

SBS Friction arbejder aktivt med at tage ansvar og det indebærer også at være forberedt på den kommende lovgivning, samt at kunne dokumentere og træffe strategiske beslutninger med afsæt i relevant data og analyser.  

Vi bruger i dag en emballage som er anerkendt vidt og bredt i hele industrien. Vi kender dog imidlertid ikke miljøaftrykket igennem vores værdikæde med denne emballage. For at kunne træffe de helt rigtige beslutninger er vi nødt til at kende fakta, og det kan en Life Cycle Assessment hjælpe os med. 

Thomas Midtgaard-Jorgensen, Product & Marketing Manager hos SBS Friction A/S


For at sikre, at organisationen blev rustet til at realisere de kommercielle gevinster ved deres arbejde med bæredygtighed, herunder Life Cycle Assessment (LCA), har vi i SustainBusiness skræddersyet en undervisningssession til SBS Friction. Her blev ledergruppen og nøglemedarbejdere klædt på til at arbejde strategisk og struktureret med de kommercielle gevinster med udgangspunkt i kunderejsen.  

Uddannelse med henblik på kommerciel værdi 

For at sikre den kommercielle værdi for SBS Friction blev der skræddersyet et uddannelsesmodul, som klædte 20 udvalgte nøglemedarbejdere og ledere på til at arbejde kommercielt med bæredygtighed og LCA. Denne session blev afholdt som en to timers workshop med formålet: ‘Get ready to integrate sustainability & LCA in a commercial context’.  

Det er afgørende for os, at vi hjælper vores kunder med at forstå og få afdækket de kommercielle gevinster ved at arbejde med bæredygtighed. Hos SBS Friction gjorde vi blandt andet dette gennem en uddannelsessession, hvor vi tog udgangspunkt i hvordan man kan arbejde med bæredygtighed og LCA i kunderejsen. I et sådan forløb bliver det nemlig tydeligt, hvordan kundefokus er og bliver en afgørende faktor for at skabe kommercielle gevinster.  

Sanne Kurtzmann, Partner i SustainBusiness

I SustainBusiness har vi blandt andet specialiseret os i at arbejde kundefokuseret med bæredygtighed. Det gør vi blandt andet ved at integrere bæredygtighed i værditilbuddet til kunderne med udgangspunkt i værktøjer som for eksempel kunderejsen. Ræk endelig ud til Sanne Kurtzmann hvis du ønsker at blive klogere på hvordan vi kan hjælpe jer med at blive klogere på kunderejsen.

I artiklen “Bliv klogere på de kommercielle gevinster som følge af den bæredygtige omstilling” kan du få indsigt i vores syv kommercielle argumenter for at arbejde med bæredygtighed.

Bliv klædt på til at træffe et bevidst valg på emballering  

Projektet har bidraget med Livcyklusvurderinger på tre emballagetyper, samt konkrete anbefalende strategier til SBS Friction. Dette har givet virksomheden en øget indsigt og forståelse for relevante emissionsfaktorer og hvordan der kan arbejdes med at reducere påvirkninger på klima og miljø.

Hvis du har brug for sparring og inspiration til hvordan din virksomhed kan tage et skridt mod en mere ansvarlig produktportefølje og forretning, så er du altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde. Du kan også læse mere om vores ydelser her

Du er altid velkommen til at kontakte os for spørgsmål og rådgivning 

Jens Vogel
CEO & Founding Partner

jsv@sustainbusiness.dk  
+45 6055 2099

Steffen Max Høgh
Director & Founding Partner

steffen@sustainbusiness.dk  
+45 2712 2798