Bliv klogere på de kommercielle gevinster som følge af den grønne omstilling

I denne artikel kan du læse om, hvorfor der er behov for politisk lovgivning og handling, hvordan EU-kommissionen med omfattende EU-lovgivning vil skubbe til omstillingen; og hvordan I som virksomhed, med rettidig omhu, kan kigge i krystalkuglen og forberede jer på den kommende lovgivning, med syv kommercielle gevinster som følge af den bæredygtige- og grønne omstilling. 

Skrevet af Martin Andreas Møller, Sustainbility Consultant i SustainBusiness

Sustainbusiness

Verden står over for en presserende nødvendighed for omstilling. Den årlige rapport fra FN, kaldet ‘Emissions Gap Report’, indikerer desværre, at vi er langt fra Paris-aftalens ambitiøse målsætning om 1,5 graders globale temperaturstigninger i 2100. Faktisk er vi på vej mod en bekymrende 2,9 graders stigning. For at imødegå denne udfordring kræves en drastisk reduktion på 42% af globale udledninger inden 2030. Dette er afgørende for at realisere Paris-aftalen og FN’s 17 verdensmål (UNEP, 2023).

Global opvarmning er en gordisk knude 

Billederne fra COP15 i København fortæller historien om, hvordan verdens statsledere, med tomme og udkørte blikke og gejst, forgæves søgte kompromiser til en global klimaftale, som alle lande kunne acceptere. Det lykkedes ikke, og begivenheden, som fik global dækning, fik øgenavnet ‘Floppenhagen’. Seks år senere lykkedes forhandlingerne i Paris under COP21, og de globale målsætninger blev mejslet i sten som ‘Paris-aftalen’. Nu, syv år senere, og med den nuværende kurs, forventes de globale CO2-reduktioner i 2030 at være på forsvindende 2%, målt mod 2019.

Uden hård lovgivning og konkrete økonomiske tiltag vil frivillige initiativer alene ikke føre os til målstregen for vores ambitiøse og presserende klimamål. Heldigvis har EU-Kommissionen en handlekraftig plan for at tackle udfordringen og sikre reelle resultater. 

Billede fra COP15 i København

Billede fra COP15

The European Green deal som strategisk køreplan til bæredygtige økonomier 

EU har intensiveret den politiske indsats med paraplystrategien ‘The European Green Deal’, der søger at vende den globale kurs med hård rapporteringslovgivning og en lang række initiativer. Dette inkluderer krav til produktdesign, affaldshåndtering og skovafrydning. Implementeringen af konkrete sektor-specifikke forordninger og reguleringer sætter ambitionen om at omdanne klima- og miljøudfordringer til frie markedsmuligheder på tværs af alle politiske områder. Målet er at gøre omstillingen retfærdig og inklusiv for alle. Strategien og køreplanen har til formål at fremme effektiv anvendelse af ressourcer ved at skifte til en ren og cirkulær økonomi, mindske forureningen, mindske tabet af biodiversitet og dermed bremse klimaforandringerne. Hvis du vil vide mere om disse rapporteringskrav (CSRD og ESRS), kan du læse mere i en af vores andre artikler her

Disse initiativer skaber en konkurrencemæssig motivation for virksomheder og producenter til at optimere deres bæredygtighedsprofil og dermed fremskynde den grønne omstilling. 

Bæredygtig omstilling i virksomheder: 

I denne kontekst er det tydeligt, at den grønne omstilling ikke blot er en ønskelig bevægelse, men også en nødvendig reaktion på den eskalerende og eksistentielle trussel mod vores klima og ultimativt os selv. Fremtiden kalder på innovative løsninger, strategiske samarbejder og drastiske handlinger. EU har givet os krystalkuglen til at kigge ind i fremtiden, og derfor ser vi hos SustainBusiness syv kommercielle gevinster ved proaktivt at engagere sig i omstillingen.

De Syv Kommercielle Argumenter: 

  • En ny Opfattelse af virksomhedens ansvar: Virksomheder indser nu, mere end nogensinde, at deres rolle strækker sig ud over profitoptimering. Bæredygtig praksis bliver ikke kun et ansvar, men også en mulighed for at opbygge en positiv virksomhedsidentitet. 
  • Differentieringsparameter: I en verden, der søger løsninger på ‘super wicked problems,’ differentierer virksomheder sig ved at integrere bæredygtighed som en afgørende konkurrenceparameter. 
  • Risiko: Bæredygtig omstilling mindsker virksomheders eksponering over for klimarelaterede risici og øger deres modstandsdygtighed over for uforudsigelige miljømæssige påvirkninger. 
  • Tiltræk og fasthold medarbejdere som trives: Medarbejdere søger arbejdspladser, der ikke blot tilbyder løn, men også værdsætter principper som bæredygtighed. Virksomheder med fokus på grøn omstilling tiltrækker og fastholder talentfulde medarbejdere. 
  • Marketing og kommunikation: Bæredygtige virksomheder har ikke kun interne fordele; de kan også drage fordel af deres bæredygtige praksis som en kraftfuld kommunikationsstrategi for at opbygge forbrugerloyalitet. Det er blandt andet ved at uddanne sine kunder, at virksomheden kan drive reel forandring.
  • Forretningsudvikling: Bæredygtig omstilling åbner døren for nye forretningsmuligheder gennem innovation. Virksomheder, som investerer i grøn teknologi og cirkulær økonomi, kan ikke kun reducere deres miljøpåvirkning, men også skabe nye indtægtsstrømme og erhverve markedsandele. 

For mere viden omkring de syv kommercielle argumenter, kan du downloade denne karrusel.

Samlet set er bæredygtig omstilling ikke blot en reaktion på et komplekst problem; det er også en strategisk beslutning, der styrker virksomheder i en tid med stigende krav til socialt og miljømæssigt ansvar. Virksomheder, der proaktivt investerer i fremtiden og med rettidig omhu forbereder sig til den kommende lovgivning, vil stå som de store vindere. Selvom det kræver tid og energi, er det en investering, der kan resultere i øget salg og højere avance på fremtidens marked, forudsat at man træffer de rette beslutninger i tide. De mange lovkrav fra EU udgør en betydelig fordel for de virksomheder, der dedikerer tid og ressourcer til at omstille deres forretningsmodel. 

Vil du vide mere om hvordan I kan opnå reel forandring og kommerciel succes gennem bæredygtighed?   

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak eller læse mere om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at skabe reel forandring og kommerciel succes her.   

Er du interesseret i at blive klogere på kommercialisering af bæredygtighed, og høre mere om hvordan SustainBusiness kan understøtte din virksomhed med analyser, intern kommunikation og uddannelse? Så udfyld kontaktformularen nedenfor, så kontakter vi dig for en uforpligtende snak herom:

Vi udgiver løbende relevante artikler, analyser og podcasts i vores nyhedsbrev og blog — Hop ind på vores hjemmeside og find vores seneste udgivelser: https://sustainbusiness.dk/blog/ eller få dem sendt direkte til indbakken på: https://sustainbusiness.dk/nyhedsbrev/ 

Du er velkommen til at kontakte os for spørgsmål og rådgivning

Steffen Max Høgh
Director & Founding Partner

steffen@sustainbusiness.dk  
+45 2712 2798

Jens Vogel
CEO & Founding Partner

jsv@sustainbusiness.dk  
+45 6055 2099