Hvorfor due diligence er afgørende for bæredygtighedsstrategien — og hvordan SMV’er bør forholde sig til nye kundekrav

Af: Kirse Maaria Jakobsen, Sustainability Consultant og Caroline Christensen, Head of Marketing

Sustainbusiness

I denne artikel kigger vi nærmere på dobbelt væsentlighedsanalysen og due diligence. Vi giver vores bud på, hvorfor det er afgørende at komme i gang med det strategiske bæredygtighedsarbejde allerede nu, hvis du også i fremtiden ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner for jeres store kunder. 

CSRD & Due Diligence – Har I styr på hvordan bæredygtighed påvirker jeres strategiske planlægning?   

Allerede fra i år bør rigtig mange virksomheder begynde at forberede sig på at kunne rapportere i henhold til CSRD og de underliggende standarder i ESRS. Det gælder uanset om det er store virksomheder, der skal rapportere i 2026, eller mindre virksomheder, der ikke er direkte underlagt CSRD. Dette skyldes, at både store og små virksomheder bør overveje, hvordan de nye rapporteringskrav kan påvirke deres strategiske arbejde.

De nye rapporteringskrav betyder, at flere virksomheder står over for at gennemføre deres første dobbelt væsentlighedsanalyse (DMA). Denne analyse og den medfølgende interessentinvolvering er nemlig en forudsætning for, at virksomheder kan etablere den rette governance-struktur og sikre sig de rette datasystemer i tide. Dette analysearbejde muliggør, at den enkelte virksomhed kan leve op til de nye rapporteringskrav fra enten myndighederne eller deres interessenter.

Dobbelt væsentlighedsanalysen — Hjørnestenen i jeres rapportering og strategiske arbejde med bæredygtighed 

Dobbelt væsentlighedsanalysen er hjørnestenen i den nye bæredygtighedsrapportering under CSRD og ESRS. Med analysen vurderes det nemlig, hvilke påvirkninger jeres virksomhed har på det omkringliggende samfund, menneskerettigheder, miljø og klima og hvordan disse parametre omvendt også påvirker jeres virksomhed.

Dobbelt væsentlighedsanalysen er derfor helt afgørende for, at I som virksomhed kan vurdere, hvilke ESG-emner og datapunkter, der er væsentlige for jeres virksomhed at adressere og rapportere på. Analysen sætter rammerne for jeres strategiske prioriteter og arbejde på kort, mellem og langt sigt.

De nyste anbefalinger fra EFRAG fra oktober 2023 peger også på dobbelt væsentlighedsanalysen som et afgørende redskab for de SMV’er, der ønsker at rapportere og arbejde strategisk med bæredygtighed. Særligt hvis din virksomhed oplever nye krav fra for eksempel forretningspartnere som kunder og pengeinstitutter, bør I særligt overveje om det ikke er tid til at påbegynde dette strategiske arbejde.

I figuren nedenfor kan du se et overblik over dobbelt væsentlighedsanalysen og nogle af de interessenter, som kan være relevante at bringe i spil. Billedet er ikke udtømmende, da der kan være andre interessenter som er relevant for netop jeres virksomhed.

Vi har tidligere skrevet en artikel omkring fem spørgsmål, som I bør stille jer selv før I påbegynder jeres dobbelt væsentlighedsanalyse – den kan du finde her.  

Hvorfor bør I tænke due diligence ind i jeres strategiske arbejde med bæredygtighed fra start?

Når virksomheder påbegynder deres første dobbelt væsentlighedsanalyse, påbegyndes også arbejdet og processen for såkaldt due diligence. Dette er nemlig et afgørende element i forhold til at påbegynde indsamlingen af relevant data om virksomhedens påvirkninger, risici og muligheder i sin værdikæde.

Virksomheder er nemlig forpligtet til at identificere relevante interessenter, hvis de skal rapportere i overensstemmelse med CSRD-direktivet. Meget ofte udvælger virksomhederne deres “leverandører” som værende en af disse interessenter, som de vil involvere og bruge til at informere deres dobbelte væsentlighedsanalyse.

“Due diligence” er kort sagt processen med at identificere, forebygge og håndtere negative påvirkninger på menneskerettigheder, miljø og samfund i virksomhedens aktiviteter og værdikæde. I OECD beskrives due diligence som en kontinuerlig proces med seks trin, baseret på internationale retningslinjer som OECD og UNGP.

Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD)-direktivet bygger på konceptet om “due diligence” med det formål at fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd og integrere menneskerettigheder og miljøhensyn i virksomheders drift og ledelse. Hvis direktivet vedtages i 2024, vil kravene træde i kraft tidligst i 2026.

CSRD vil sætte skub i due diligence hos SMV’erne

Det er netop, når de større virksomheder, som er underlagt CSRD, begynder at række ud til deres underleverandører, at de nye krav og forespørgsler indirekte vil påvirke SMV’erne. Her bliver SMV’ernes strategiske arbejde med bæredygtighed et decideret konkurrenceparameter.

Når de store kunder bliver direkte berørt af lovgivningen, vil de begynde at henvende sig til forskellige interessenter i deres værdikæde for at sikre, at de har styr på blandt andet menneskerettigheder og andre bæredygtighedspåvirkninger. Da alle virksomheder er en del af en værdikæde, bliver bæredygtighedspåvirkninger og due diligence derfor også et relevant strategisk fokuspunkt for SMV’er i de kommende år.

For at imødekomme kunders nye krav som følge af due diligence, vil I være nødsaget til at spørge jer selv: 

  • Kan min virksomhed dokumentere, at vi ikke er knyttet til krænkelser af menneskerettigheder og negative påvirkninger på klima og miljø i vores virksomhed og værdikæde? 
  • Har vi udarbejdet vores interne og eksterne Code of Conduct i overensstemmelse med OECD og UNGP? 
  • Kan vi dokumentere eller forklare hvor vores virksomhed har påvirkninger, og hvor alvorlige disse påvirkninger er? Om det er negative eller positive påvirkninger? Om disse påvirkninger er faktiske eller potentielle?  

Nye forretningsmuligheder — Jo før, jo bedre 

Ved at påbegynde arbejdet nu åbner I døren for nye forretningsmuligheder. En tidlig indsats vil ikke blot lette overgangen, men også styrke SMV’ers ansvarlighed og gennemsigtighed – afgørende elementer for at imødekomme CSRD-kravene, der rammer virksomheden enten direkte eller indirekte.

Dette arbejde, herunder due diligence, vil opbygge tillid hos jeres interessenter og styrke jeres virksomheds omdømme som en ansvarlig aktør. Samtidig styrker det jeres konkurrenceevne, idet I kan imødekomme den stigende efterspørgsel efter ESG-data fra B2B-kunder og innovere nye produkter og tjenester med fokus på bæredygtighed til B2C-kunder.

Ved at have styr på jeres påvirkninger i aktiviteter og værdikæde kan I som SMV demonstrere en modenhed og seriøsitet, som gør jer til en fortsat værdifuld forretnings- og samarbejdspartner i fremtiden. Hos SustainBusiness hjælper vi både vores kunder, som skal være CSRD-compliant, men har samtidig en tilpasset proces, der gør SMV’er i stand til at arbejde strategisk med bæredygtighed og due diligence-processen med afsæt i de nyeste anbefalinger fra EFRAG.

Går I med overvejelser om at arbejde kommercielt med bæredygtighed? Og er I klar over hvordan de nye lovkrav rammer jeres virksomhed?  

Hos SustainBusiness er vi dedikerede i at støtte virksomheder i at skabe reel forandring og kommerciel succes gennem bæredygtighedsstrategier, analyser, rapportering og uddannelse. Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed? Udfyld kontaktformularen nedenfor, og vi kontakter dig for en uforpligtende samtale.

Hold dig opdateret med vores seneste artikler, analyser og podcasts ved at besøge vores blog eller tilmelde dig vores nyhedsbrev for at få dem direkte tilsendt til din indbakke.

Du er velkommen til at kontakte os for spørgsmål og rådgivning

Steffen Max Høgh
Director & Founding Partner

steffen@sustainbusiness.dk  
+45 2712 2798

Jens Vogel
CEO & Founding Partner

jsv@sustainbusiness.dk  
+45 6055 2099